WWW.PARTTIS.EU je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje ZVEZDAN PAROVEL S.P. PARTTIS, ponudnik storitev e-poslovanja, v nadaljevanju ponudnik.

SVETUJEMO, DA PRED NAROČANJEM, PREBERETE POGOJE POSLOVANJA.

V kolikor se z njimi ne strinjate, opustite naročilo.

Pridržujemo si pravico do sprememb pogojev, brez predhodnega obvestila.

NAROČANJE
Ponudnik bo sprejeta naročila obravnaval kot nepreklicna. V primeru napake ali iz drugih razlogov, lahko kupec brez dodatnih stroškov prekliče naročilo v času od izdaje naročila do prejema obvestila, da je naročilo v obdelavi. Naročilo lahko prekliče s klicem na tel. 040 553 177 ali s sporočilom na elektronski naslov parttis@gmail.com.
V primeru, da ponudnik ugotovi, da naročila pod navedenimi pogoji ne more izvesti lahko naročilo zavrne v času do izdaje obvestila, da je naročilo v obdelavi. V kolikor to ugotovi kasneje, pa kupca kontaktira preko telefona, meila.

Morebitne nejasnosti, se ureja telefonsko ali preko elektronske pošte, PRED ZAKLJUČKOM NAROČILA.

SKLEPANJE IN ARHIVIRANJE POGODBE (NAROČILA)
Pogodbo je možno sklepati v slovenskem jeziku oz. v jeziku, ki jo omogoča spletna trgovina. Pogodba – naročilo je shranjeno v elektronski obliki v spletni trgovini – zaščitena z geslom s strani prodajalca. ( varovanje osebnih podatkov kupca )

CENE
Objavljene cene v spletni trgovini in izdane ponudbe veljajo na dan naročila!
V primeru napak si pridržujemo pravico do sprememb.
V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
Cene so končne v EUR in vsebujejo DDV.Lahko so tudi v drugi valuti. ( npr. HRK )

SLIKE ARTIKLOV – so informativne, zato se lahko razlikujejo od dejanski proizvodov.

POSTOPEK NAKUPA
Izbrane artikle kupec zbere v košarici spletne trgovine. Razvidne so cene in obračunani stroški dostave. Pred potrditvijo naročila, kupec potrdi strinjanje s pogoji in varovanjem osebnih podatkov.
Ko kupec naročilo potrdi, je za spletno trgovino naročilo » prejeto »
Kupec prejme potrditev naročila na njegov navedeni elektronski naslov, kar pomeni, da je naročilo uspešno oddal v procesiranje.

Naročilo v obdelavi
Ponudnik pregleda naročilo, preveri dobavljivost izdelka ter uporabniku po elektronski pošti  izda obvestilo, da je naročilo v obdelavi  oz. ga z razlogom zavrne in morebitno  prejeto kupnino, vrne plačniku  brezgotovinsko, po  predhodnem dogovoru s kupcem.
Ponudnik si pridržuje pravico, da pokliče uporabnika na njegovo telefonsko številko v primeru, da se cena artikla, dobavljivost  tekom obdelave naročila spremeni.  Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Blago odposlano
Ponudnik v obljubljenem roku blago zapakira, odpremi . Kupec dobi obvestilo o odpremi naročenega blaga na njegov elektronski naslov.

PREVZEM S  STRANI KUPCA

Kupec  je  dolžan  pri  prevzemu  izdelka, pregledati  embalažo. V  primeru  poškodovane  embalaže  obvestiti dostavljalca, da  se zavede  že   ob  prevzemu in  obvestiti pošiljatelja.

Če  smatra, da  je poškodovana  tudi  vsebina, je  najbolje, da  kupec  paketa  ne  prevzame – zavrne.

V  kolikor pa  poškodbo blaga, ugotovi  po  prevzemu:  fotografira  embalažo, vsebino, račun in  izpolne  reklamacijski  zapisnik ter  nemudoma  pošlje  prodajalcu po elektronski pošti, da  se  skrajša  rok dobave  nadomestnega  izdelka.

PLAČILO  BLAGA:  po  predračunu ob  naročilu  na TRR  prodajalca ali preko sodobnih  plačilnih  poti s  kartico ( PAY PALL ) oz. ob dostavi z  gotovino ali kartico.

Račun  je  običajno  priložen  k dobavljenemu blagu, saj  je  bilo  že  ob  naročilu  vse  dogovorjeno.

Vse dobavljeno blago, ostane  do celotnega plačila  last  prodajalca  PARTTIS.

DOSTAVA  IN  STROŠKI DOSTAVE

Stroški  dostave, so  že  ob  naročilu  obračunani  in  razvidni. Če  je  naročeno  blago, plačano  že  ob  naročilu  samem, kupec dostavljalcu  nič ne plača. Če  pa  plača  ob  dostavi, plača  kupnino in stroške, ki so  bili  razvidni, že  ob  naročilu. Dodatnih stroškov  dostave ni.

DOSTAVA

Osebni prevzem na sedežu podjetja Parttis NI MOŽEN.

Dobavni  rok  je  za  vsak  artikel  posebej  viden  v  spletni  trgovini  in  je  praviloma  2-3  delovne  dni po  prejemu  naročila. V  kolikor  je za  dobavo potrebno  več  dni, Vas  o  tem  obvestimo. Če  blaga  ni  na  zalogi – se  lahko  čas dobave  podaljša. O  predvidenem  roku  dobave, Vas  obvestimo  preko  komentarja  ob  vašem  naročilu  ali  telefonsko.

Naš  pogodbeni  partner za  dostavo  je  GLS – SLOVENIJE. Dostava  se  izvaja  po  urniku  dostavne  službe vse  delovne dneve od  ponedeljka  do  petka.

Pridržujemo  si  pravico  uporabe  tudi  druge  dostavne  službe, če  bo  to  za  kupca  boljše.

ZAVRNITEV  PREVZEMA  NAROČENEGA BLAGA  S  STRANI  KUPCA

V  primeru,da  kupec  zavrne  prevzem  paketa in  prodajalca pred  odpremo, ni  obvestil, se  mu  naknadno  zaračunajo stroški  pakiranja, pošiljanja in stroški vračila  paketa prodajalcu.

VRAČILO BLAGA

Kupec  ima pravico, da v 8 dneh od prevzema blaga, podjetju pisno  sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.Kupec mora  blago  vrniti čimprej oz. najkasneje  v  roku  15 dni  od pisnega  obvestila ponudniku o vračilu. Strošek vračila  blaga bremeni kupca –  potrošnika.
Vračilo prejete  kupnine,  mora prodajalec  opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Ob vračilu morajo biti izdelki nerabljeni, nepoškodovani ter v nepoškodovani originalni embalaži. Vračilu obvezno priložite originalen račun.

POGOJI ZA  VRAČILO BLAGA

Ob vračilu morajo biti izdelki nerabljeni, nepoškodovani  in  v nepoškodovani originalni embalaži.

  • Vračilu obvezno priložite originalen račun in vaše  podatke  za  vračilo kupnine ( tudi IBAN )
  • VRAČILO NAPAČNO NAROČENEGA   IZDELKA  – ZAMENJAVA
    Po krivdi  kupca – sam  krije stroške  vračila  in ponovne  dostave. Po krivdi  prodajalca ( čeprav  je  kupec  ob  dodatni  navedbi  vseh  podatkov  stroja za  naročeni  rezervni del ), so  stroški  zamenjave  – stroški  prodajalca.
  • Ob vračilu  POŠKODOVANEGA  izdelka pa  še fotografije  poškodovane  embalaže in izdelka, račun in izpolnjen reklamacijski zapisnik in vaše  podatke  za  vračilo kupnine ( tudi IBAN)

Vračilo plačil se izvede na transakcijski račun stranke oz. kupca, ki ga kupec predhodno navede v  najkrajšem  možnem  času oz. najkasneje  v  roku  30  dni.

NE  SPREJEMAMO  ODKUPNIH  POŠILJK (VRAČIL).

ZA  IZDELKE  VRAČILA  – REKLAMACIJA – LAHKO  POTREBUJEMO  MNENJE PROIZVAJALCA ARTIKLA,  ZATO ZAMENJAVA  ZA  NOVI  IZDELEK  V  POSAMEZNIH  PRIMERIH, NE  BO  MOŽNA  TAKOJ.

GARANCIJA – ponudba  v  spletni  trgovini, se  večinoma  nanaša  na  rezervne  dele  ( nimajo garancije )

GARANCIJA  ZA  NOVE  STROJE – priloženo  k dobavi  izdelka in  računa.

Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu.
Garancijo je možno uveljavljati s potrjenim garancijskim listom (v primeru, da garancijski list ni pravilno izpolnjen oz. nima navedenega datuma nakupa bo garancija upoštevana ob predložitvi računa).

ODVEZA ODGOVORNOSTI
Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik, ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh.
V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

DRUGI POGOJI
V primeru neplačila, zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunavati zamudne obresti v skladu z zakonom o zamudnih obrestnih merah in zaračunati stroške opominjanja in izterjave. Za ostale pravice in obveznosti se uporabljajo veljavna zakonska določila. Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče.

PRAVNO OBVESTILO

Spletna trgovina Parttis in vsi  podatki  v  vsebini so  Zaščiteni z  zakonom o  avtorskih pravicah in  jih  ni  dovoljeno  reproducirati  ali  uporabljati  brez  predhodnega  dovoljenja avtorja. Blagovne znamke  in  logotipi   dobaviteljev, partnerjev, so  v  njihovi  lasti in  so  uporabljeni za  lažje  razumevanje.

PRITOŽBE  IN  SPORI

Prodajalec si  prizadeva in priporoča, da  se  vsa  morebitna  nesoglasja  rešujejo  sporazumno, saj  se  zaveda, da  morebitni  sodni spor, predstavlja ekonomsko  neugodnost  za  obe  strani. 

REKLAMACIJE IN INFORMACIJE
V primeru reklamacije, oziroma potrebe po dodatnih informacijah smo vam na voljo na naslovu, Ulica 15.maja 5
6000 KOPER
 ali e-mailu: parttis@gmail.com
Tel. 040 553 177

VAROVANJE  OSEBNIH  PODATKOV
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo.

V  PRIMERU UPORABE  ZA  OBVEŠČANJE  O NOVOSTIH  IN  UGODNOSTI  V  SPELTNI  TRGOVINI – obvezno  z  možnostjo » ODJAVE »

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi.

ŽELIMO   VAM     ZADOVOLJSTVO  NAKUPOVANJA

EKIPA   PARTTIS

davcna blagajna 400x569 1